Departmental skener. Skenira do 50 str/min ili 100 imidža/min, jednostrano ili obostrano. ADF kapacitet je 100 listova A4 ili 50 listova A3, skenira od A8 do A3 formata. Ultrasonična detekcija povlačenja dva lista, kontinuirani rad sa različitim veličinama dokumenata. Standardno se isporučuje sa Ultra SCSI / USB 2.0 interfejsom. Uz skener se isporučuje Kofax VRS 5.0, Adobe Acrobat 9.0, ScandAll Pro. Tipičan dnevni obim skeniranja 5.000 strana.
Skeneri - department
fi-5530c2
Vojvode Šupljikca br. 39,
11000 BEOGRAD, SRBIJA
Tel: (+381 11) 2435-371, 2432-041
Tel: (+381 11) 2420-061, 3087-059
Tel/Fax: (+381 11) 3087-060
PIB: 100003558
E-mail: office@yumit.co.rs
web: http://www.yumit.co.rs
Korporacija za projektovanje i informatički inženjering d.o.o.
Fujitsu skeneri