Skeneri - office / workgroup
Naziv: ScanSnap iX100
Funkcija: ADF mobility
Max. format: card-A4/A3
Rezolucija: 600dpi
ScanSnap iX100
Vojvode Šupljikca br. 39,
11000 BEOGRAD, SRBIJA
Tel: (+381 11) 2435-371, 2432-041
Tel: (+381 11) 2420-061, 3087-059
Tel/Fax: (+381 11) 3087-060
PIB: 100003558
E-mail: office@yumit.co.rs
web: http://www.yumit.co.rs
Korporacija za projektovanje i informatički inženjering d.o.o.
Fujitsu skeneri
Najmanji kompaktan mobilni dokument skener! Snažan novi GI processor, skenira pri brzini od 5 sekundi po strani, od vizit karte do A4, sa mogućnošću skeniranja A3 uz korišćenje carrier shit-a. Bežični rad sa Lithium-ion baterijom, wirelessly skeniranje na Cloud servise, iPod/iPhone ili Android uređaje. Uz skener se isporučuje ScanSnap manager, ScanSnap Organizer, ABBYY fine reader i CardMinder, softver za skeniranje vizit karata. Jednostavno rukovanje, skeniranje direktno u PDF pritiskom na jedno dugme.